Lithium Battery 12,8V & 25,6V

Liên hệ

  • Tích hợp tính năng cân bằng cho cell pin
  • Có thể kết nối song song hoặc nối tiếp
  • Có sẵn kết nối Bluetooth để giám sát điện áp và nhiệt độ cell 

Yêu cầu 1 trong cách mạch BMS sau:

  • VE.Bus BMS – khuyến nghị cho các hệ thống sử dụng inverter/charge của Victron
  • Small BMS – khuyến nghị sử dụng cho các hệ thống nhỏ
  • Battery Management System BMS 12/200 – khuyến nghị sử dụng trên thiết bị lưu động và hàng hải sử dụng phụ tải DC và có máy phát điện xoay chiều (Alternator)
  • Smart BMS CL 12/100 – khuyến nghị sử dụng trên thiết bị lưu động và hàng hải sử dụng phụ tải DC và có máy phát điện xoay chiều (Alternator)
  • Lynx Smart BMS – khuyến nghị sử dụng cho các hệ thống lớn

Xem thêm đặc tính kỹ thuật để có thêm chi tiết